VİZYON

Metal şekillendirme konusunda uzman ve rekabetçi yaklaşımıyla tüm sektörlerde tercih edilen bir firma olmak.

MİSYON

Faaliyetlerimizi operasyonel karlılığı temin eden, sürdürülebilir ve sürekli büyümeyi hedefleyen şekilde düzenleyeceğiz.
Müşteri beklentilerini karşılayan, farklı, yenilikçi ve katma değer yaratan yaklaşımlar sergileyeceğiz.
Tüm süreçlerimize yalın üretim teknikleri ve teknolojik gelişmeleri entegre ederek, proses kalitemizi artıracağız.
Çalışanlarımıza güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlayacağız, İSG kültürümüzü sürekli iyileştirerek çalışanlarımızın yaşam tarzı haline getirmesine katkı sağlayan bir işletme olacağız.
Sektörel ihtiyaçları göz önünde bulundurarak ARGE çalışmalarına ağırlık vererek, endüstriyel ürünler geliştirip üreteceğiz.

ŞİRKET DEĞERLERİMİZ

Dürüstlük Sadece dürüst ve iyi niyetli insanlarla çalışırız.
Saygı Tüm iletişimizi saygı kuralları çerçevesinde gerçekleştiririz.
Güvenilirlik Söylediğimizi yapar, yaptığımızın sorumluluğunu alırız.
Şeffaflık Tüm uygulamalarımızı, denetlenebilir açıklıkta gerçekleştiririz.
Yapıcılık Tüm sorunlara katma değer ekseninden yaklaşırız ve sadece çözüm odaklı çalışırız.
Katılımcılık Her bireyin katkısına değer veririz ve her bireyin diğerine destek vermesini bekleriz.
Yenilikçilik Katma değer yaratabilecek aykırı tüm fikirleri teşvik ederiz.
Açık Fikirlilik Çalışanlarımızın değişime açık olmalarını ve her konuya eleştirel bakabilmelerini bekleriz.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ (TAAHHÜTLERİMİZ)

İNSAN HAKLARI İLKELERİ

İlke 1: İşletmeler uluslararası geçerliliğe sahip insan haklarına destek vermeli ve saygı göstermelidir.
İlke 2: İşletmeler insan hakları suçlarına ortak olmamak için gerekli tüm tedbirleri almalıdır.

İŞGÜCÜ İLKELERİ

İlke 3: İşletmeler sendika ve toplu iş sözleşmesi özgürlüğüne azami önem vermelidir.
İlke 4: İşletmeler zorla çalıştırma ve angaryanın her türlüsünün ortadan kaldırılmasına azami önem vermelidir.
İlke 5: İşletmeler çocuk istihdamının ortadan kaldırılmasına azami önem vermelidir.
İlke 6: İşletmeler işe alma ve meslek konusunda ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına azami önem vermelidir.

ÇEVRESEL İLKELER

İlke 7: İşletmeler çevresel zorluklarla ilgili olarak temkinli yaklaşımı desteklemelidir.
İlke 8: İşletmeler daha yüksek çevresel sorumluluğu teşvik eden girişimlerde bulunmalıdır.
İlke 9: İşletmeler çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını teşvik etmelidir.

YOLSUZLUKLA MÜCADELE İLKESİ

İlke 10: İşletmeler irtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere , yolsuzluğun her türlüsüyle mücadele etmelidir.

MANİFESTO

Pressmech’ in tüm çalışmalarında; insana verdiği önemi görebilir, topluma ve dünyaya kattığı farklı izler bulabilirsiniz.
A) Ekibimiz ve Çalışma Felsefemiz
Şirket değerlerimize uygun DÜRÜST, GÜVENİLİR, İNSANA SAYGILI, ŞEFFAF, YAPICI, KATILIMCI, YENİLİKÇİ, AÇIK FİKİRLİ bir ekip ile çalışmak
ve ekibimizin her üyesinin çalışırken içinde, KEYİF – MUTLULUK – HUZUR – BAŞARI ve PARÇASI OLMA - duygularını hissedebilmesidir.
B) Güvenlik ve Çevre
Güvenlik ve Çevre ile ilgili çalışmalarımızı, ilgili konularda geliştirdiğimiz politikalarımız, OHSAS 18001 ve ISO 14001 yönetim sistemlerimiz ile destekliyoruz.
Güvenlik , Pressmech’ de tüm çalışanlarımızı firmamızın en önemli varlığı olarak görüyoruz. Bu nedenle temel hedefimiz ‘Her bir Pressmech çalışanının evine ve ailesine sağlam ve sağlıklı olarak geri dönebilmesini güvence altına alabilmektir’. Çalışanların güvenliği, motivasyonu ve morali, onların işimizi bütünlüğü koruyacak şekilde yürütmesi ve tüm çalışanlarımızın, taşeronlarımızın ve ziyaretçilerimizin sağlık ve güvenliğinin korunmasının güvence altına alınması için temel gerekliliktir. Bu her yönetici için zorunluluktur. Sıfır kaza Pressmech çalışanları için tek kabul edilebilir hedeftir. Tüm koşullarda, biz “Önce Güvenlik” yaklaşımını benimseyeceğiz.
Çevre, Çevremizi korumak, firmamız faaliyetlerinden kaynaklanacak çevre kirliliğini önlemek ya da azaltmak, atıklarımızı minimize etmek ve sürekli İyileşme ve eğitim çalışmaları ile çevre ile ilgili bilinçlendirme, koruma, geliştirme çalışmalarını sürdürmek, tüm çalışanlarımız ile dünyadaki çevre ile ilgili çalışmalara katkı sağlamak için benimsediğimiz, öncelikli sorumluluğumuzdur.
C) Sosyal Sorumluluklarımız
Sosyal Sorumluluk ile ilgili şirketimizin benimsediği aşağıdaki prensipler konusunda, çalışanlarımızın bilinçlendirilmesi ve uygulamada sürekliliğinin sağlaması yönetim ekibimizin başlıca sorumluluklarındandır.
Sağlık ve Güvenlik, Tüm çalışanlarımıza güvenli, sağlıklı ve geçerli iş güvenliği ve sağlığı standartlarının üzerinde sektörde bu konuda iyi uygulama örneği olarak benimsenecek seviyede çalışma ortamı sağlıyoruz.

Çalışma Saatleri, Çalışma saatlerine ilişkin yasalara uyuyoruz.

Ücretler, Çalışanlarımızın ücret ve sosyal haklarını belirlerken, refah ve mutluluklarını sağlayacak koşulların oluşmasına öncelik veriyor, piyasa koşullarını göz önüne alıyor, çalışma yasaları ve toplu iş sözleşmesi şartlarına uygun koşullar sağlıyoruz.

Örgütlenme ve Toplu İş Sözleşmesi İmzalama Özgürlüğü, Çalışanlarımızın örgütlenme ve toplu iş sözleşmesi imzalama hakkını onaylıyor ve saygı duyuyoruz. Seçilen temsilcileri ile yapıcı işbirliği içinde oluyoruz.

Çocuk İşçiler, Resmi kurumlar tarafından onaylanan eğitim ve çıraklık programları haricinde, 16 yaşından küçük işçileri çalıştırmıyor, kesinlikle çocuk işçi istihdam etmiyor, geçici faaliyet amaçlı sahamıza giren iş ortaklarımızın da ilgili kurala uymalarını sağlıyoruz.

Zorla İşçi Çalıştırma, Zorla işçi çalıştırmıyoruz. Fiziksel şiddet ya da eziyete dayalı disiplin önlemlerine kesinlikle izin vermiyoruz.

Taciz ve Ayrımcılık, Çalışanlarımız arasında ırk, dil, din, renk, inanç, cinsiyet, yaş, etnik ya da ulusal köken gibi konularda ayrımcılığa kesinlikle izin vermiyoruz.