Pressmech Progressive A.Ş , Müşteri memnuniyeti önceliğini ilk hedef olarak benimseyerek üretimlerini otomotiv sektörünün beklentilerini karşılayacak şekilde planlamakta ve gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda çalışmalarını IATF 16949, ISO 9001 Kalite Sistemleri, ISO 14001 ve OHSAS 18001 şartları altında yürütmekte ve takip etmektedir.

PRESSMECH KALİTE POLİTİKASI


Metal şekillendirme konusunda otomotiv ve diğer sektörlerde;

Tüm ürün ve süreçlerimizde teslimat ve en yüksek kalite standartlarına ulaşarak müşteri memnuniyetini sürekli kılmak,

Personel, teknoloji ve kaynakların sürekli gelişimi ile birden çok sektörde sağlıklı büyüyen, kayıplarını dolayısıyla maliyetlerini minimize ederek verimliliğini sürekli arttıran ve ilgili taraflar ile paylaşan bir işletme olmak,

Mevcut ve değişen şartlara göre risk olasılıklarını tespit etmek, azaltmak ve önlemek,

Sürekli iyileştirme mantığı ile çalışanlarımızı ve tedarikçilerimizi geliştirmek,

Tüm çalışanların sağlık ve güvenliğini ön planda tutmak ve düzenli eğitimler ile güvenli çalışma koşullarının sürekliliğini sağlamak,

Evrensel ve etik değerlere bağlı kalarak, çevreye karşı duyarli bir işletme olarak faaliyetlerini sürdürmek,

Yasal gereklilikleri de gözeterek, çalışanlarımız ve müşterilerimizin güven ve memnuniyetlerini sağlamak kurumsal sorumluluğumuz ve temel değerimizdir.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ – ÇEVRE POLİTİKASI

Pressmech Progressive A.Ş. olarak;

Tüm Paydaşlarımızla,

• Kabul ettiğimiz "Kurumsal Sosyal Sorumluluk Taahhütnamesi",

• Kabul görmüş "Tüm Yasal Yükümlülükler",

• Kamuoyuna deklare ettiğimiz manifestoda tanımlı politikalarımız ve geleceğimizi şekillendirmek için benimsediğimiz vizyonumuz çerçevesinde,

Tüm faaliyet alanlarımızda sıfır iş kazasını hedefleyerek öncelikle “ İş Sağlığı ve Güvenliği ‘’ kurallarına uymayı, gelecek nesillere daha sağlıklı bir çevre bırakmak için atıkları azaltarak kirliliği önlemeyi , çevreye saygılı ve çevreyi koruyacak şekilde faaliyetlerimizi sürdürmeyi , bu ilkeleri bir yaşam biçimi olarak tüm çalışanlarımıza benimseterek sürekli iyileşmeyi , bu doğrultuda üzerimize düşen sorumlulukları tüm imkanlarımızı kullanarak yerine getirmeyi taahhüt ediyoruz.

TÜM ÇALIŞANLAR ADINA FABRİKA MÜDÜRÜ

PRESSMECH KALİTE